Monthly Archives: juli 2015

’t Gruin Buikske van ’t Zittesj

De Willy Dols Stichting presenteerde op 20 november 2015 ’t Gruin Buikske van ’t Zittesj, een Sittardse equivalent van de Woordenlijst Nederlandse Taal, dat meer bekend is onder de naam het “Groene Boekje”.

b6

In 1997 is het Limburgs op nationaal niveau officieel erkend als streektaal volgens de voorwaarden van het Europees Handvest voor streektalen of talen van minderheden (Straatsburg, 1993).

In 1998 wordt het Limburgs op Europees niveau erkend als streektaal. De basis van deze erkenning houdt onder meer in dat het Limburgs en zijn dialecten beschouwd worden als eigentijdse en volwaardige taalsystemen.

Het is dit gegeven dat eveneens de basis vormt van de Willy Dols Stichting, die zich uitsluitend op taalkundig gebied inzet voor de promotie van het Limburgs. Eén van de activiteiten van onze Stichting in het kader van dit beleid is de uitgave van ’t Gruin Buikske van ’t Zittesj, een spellinggids voor het hedendaagse Sittards.

Opzet van de uitgave.

De uitgave van ’t Gruin Buikske van ’t Zittesj omvat een Verantwoording, de lemma’s zelf (±5300 woorden), geschreven volgens de Spelling 2003 van de Limburgse dialecten met hun taalkundige kenmerken zoals stoottoon – sleeptoon, vervoeging, verbuiging en een register van de besproken woorden, maar nu van het Nederlands naar het Sittards.

Een voorbeeldpagina van het boekje vindt u hieronder.

voorbeeldpagina GB

Verdere informatie over onze Stichting kunt u vinden op deze website.

Inmiddels zijn alle exemplaren verkocht.

Mede door de steun van de Gemeente Sittard-Geleen, Rabo-Bank Westelijke Mijnstreek te Sittard en Notariskantoor Moonen te Venlo/Sittard is het ons mogelijk geweest deze uitgave te doen verschijnen.

Respecteier dien taal 15 verkeer=verkeier? (slot)

Inleiding

In onze vorige columns hebben we gesproken over de bekende Sittardse Diftongering (S.D.) en ook over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

Lees het artikel »

SJRIEFWIEZER
Wilt geer gaer goud Zittesj sjrieve, numt dan
kóntak op mit De Willy Dols Stichting, die
hulp uch mit alle plezeier op waeg.

Gaot nao De Sjriefwiezer es ‘t goud Zittesj mót zeen. De Willy Dols Stichting hulp uch gratis op waeg nao ‘n modern Zittesje sjriefwies.

De Sjriefwiezer!
Es ‘t óm de richtige Zittesje sjpelling geit!
De Willy Dols Stichting
Es ‘t óm taal en teks in ‘t Zittesj geit.......

En womit zouwe veer uch kènne helpe ?
Dènk èns aan 'n teks van :
'n trouwkaart
'n gebäörtekaertje
'n gedachtenisprèntje (dodeprèntje)
'n program(-ma) buikske
'ne breif
'n gedich/ 'n leidje
'n verhaol

Höbt geer vraoge euver 't ein of anger, num dan gerös kóntak mit ós op via de e-mail of bel (046) 4517203
Steuntje
Hulp neudig bie 't sjrieve van 'n songtekst, gedich of sms'je in 't Limburgs? Dees basistips kènt me toepasse op de meiste Limburgse dialekte.

Download hie 't Steuntje es PDF »
Deze website is mede gefinancierd door: