Monthly Archives: december 2021

Ein uniek Zittesj Buikske

Onderstaand nooit uitgegeven getypte boekje werd in juni jl. ontdekt. Het is zo uniek dat een werkgroep bestaande uit Piet Deeder, Jos Engelen, Peter Hilkens, Phil Schaeken en Frans Walraven gemeend heeft hiervan een heruitgave te doen verschijnen. Deze zal in een beperkte oplage in de loop van 2022 worden uitgegeven.
Op basis van tal van aanduidingen menen wij dit typoscript, de basis van Sittardse woordenboeken, te mogen dateren tussen 1920 en 1924.
Als u in aanmerking wil komen voor een exemplaar kunt u voor-intekenen op de voorlopige intekenlijst, waarbij u zich nog tot niets verplicht en ook nog niets betaalt. Op basis van de voorlopige intekenlijsten wordt de oplage bepaald en een uiterst schappelijke richtprijs mogelijk geacht, namelijk tussen de €8,- en €13,-.

U kunt uw belangstelling doormailen aan voorzitter@willydolsstichting.nl. 
Als u uw naam en adresgegevens hierbij vermeldt, kunnen we u op de hoogte houden van de vorderingen. U ontvangt dan ook te zijner tijd meer informatie over de definitieve inschrijving, betaling en distributie.

Sittard, december 2021

SITTARDSE SPREEKWOORDEN UITDRUKKINGEN, GEZEGDEN
en BENAMINGEN. Verzameld door L. van der Heijden

Inhoud
I.Het geloofswezen
II.Den mensch, vanaf de wieg tot in het graf, geboorte, jeugd, verkeering, huwelijk, huishouden, familiebetrekkingen, ziekte, sterven. en begraven
III.Het menschelijk lichaam, en zijne eigenschappen en hoedanigheden
IV.De geestelijke eigenschappen en hoedanigheden van den mensch
V.Eten en drinken, spijs en drank
VI.De kleeding
VII.Geld en goed, maatschappelijken stand, handel en nijverheid
VIII.Spel en vermaak
IX.Geluk en leed, voor- en tegenspoed
X.Dieren
XI.Akker- en tuinbedrijf
XII.Het weer en jaargetijde
XIII.Varia
Aanteekeningen

Werkgroep typoscript v.d. Heijden:
Piet Deeder, Jos Engelen, Peter Hilkens, Phil Schaeken, Frans Walraven.

06-12-2021

SJRIEFWIEZER
Wilt geer gaer goud Zittesj sjrieve, numt dan
kóntak op mit De Willy Dols Stichting, die
hulp uch mit alle plezeier op waeg.

Gaot nao De Sjriefwiezer es ‘t goud Zittesj mót zeen. De Willy Dols Stichting hulp uch gratis op waeg nao ‘n modern Zittesje sjriefwies.

De Sjriefwiezer!
Es ‘t óm de richtige Zittesje sjpelling geit!
De Willy Dols Stichting
Es ‘t óm taal en teks in ‘t Zittesj geit.......

En womit zouwe veer uch kènne helpe ?
Dènk èns aan 'n teks van :
'n trouwkaart
'n gebäörtekaertje
'n gedachtenisprèntje (dodeprèntje)
'n program(-ma) buikske
'ne breif
'n gedich/ 'n leidje
'n verhaol

Höbt geer vraoge euver 't ein of anger, num dan gerös kóntak mit ós op via de e-mail of bel (046) 4517203
Steuntje
Hulp neudig bie 't sjrieve van 'n songtekst, gedich of sms'je in 't Limburgs? Dees basistips kènt me toepasse op de meiste Limburgse dialekte.

Download hie 't Steuntje es PDF »
Deze website is mede gefinancierd door: