Monthly Archives: januari 2024

Bestuurswijziging Willy Dols Stichting

Sittard, 5 januari 2024

Geachte heer, bestuur, organisatie…..
Zoals u wellicht weet, is de Willy Dols Stichting al ruim 10 jaar bijzonder actief om ons dialect volgens moderne taalopvattingen te promoten.
We doen dat door middel van cursussen, lezingen, publicaties en adviezen.
Van onze hand is intussen verschenen ’t Gruin Buikske van ’t Zittesj, een algemeen aanvaarde spellinggids met veel toegevoegde taalkundige informatie.
Ter bevordering van de positie van onze streektaal is de Stichting al heel wat jaren actief betrokken bij het overleg met culturele- en onderwijsorganisaties op lokaal en provinciaal niveau.
Al die tijd was Frans Walraven, initiatiefnemer van de stichting, voorzitter.
Daarnaast had hij de leiding over de werkgroep Taal en Dialect.
Hij heeft het bestuur laten weten dat hij het voorzitterschap graag zou willen overdragen.
Dat betekent dat er een bestuurlijke herstructurering heeft plaatsgevonden:
Peter Hilkens is de nieuwe voorzitter, Bas van Heel de secretaris en Jos Bonekamp de penningmeester.
Frans Walraven behoudt de leiding over zijn specifieke werkgroep Taal en Dialect.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en spreken de hoop uit dat de samenwerking met u op dezelfde wijze wordt voortgezet.

Met vriendelijke groet,

P. Hilkens, voorzitter
B. van Heel, secretaris

SJRIEFWIEZER
Wilt geer gaer goud Zittesj sjrieve, numt dan
kóntak op mit De Willy Dols Stichting, die
hulp uch mit alle plezeier op waeg.

Gaot nao De Sjriefwiezer es ‘t goud Zittesj mót zeen. De Willy Dols Stichting hulp uch gratis op waeg nao ‘n modern Zittesje sjriefwies.

De Sjriefwiezer!
Es ‘t óm de richtige Zittesje sjpelling geit!
De Willy Dols Stichting
Es ‘t óm taal en teks in ‘t Zittesj geit.......

En womit zouwe veer uch kènne helpe ?
Dènk èns aan 'n teks van :
'n trouwkaart
'n gebäörtekaertje
'n gedachtenisprèntje (dodeprèntje)
'n program(-ma) buikske
'ne breif
'n gedich/ 'n leidje
'n verhaol

Höbt geer vraoge euver 't ein of anger, num dan gerös kóntak mit ós op via de e-mail of bel (046) 4517203
Steuntje
Hulp neudig bie 't sjrieve van 'n songtekst, gedich of sms'je in 't Limburgs? Dees basistips kènt me toepasse op de meiste Limburgse dialekte.

Download hie 't Steuntje es PDF »
Deze website is mede gefinancierd door: