Archief

Bestuurswijziging Willy Dols Stichting

Sittard, 5 januari 2024

Geachte heer, bestuur, organisatie…..
Zoals u wellicht weet, is de Willy Dols Stichting al ruim 10 jaar bijzonder actief om ons dialect volgens moderne taalopvattingen te promoten.
We doen dat door middel van cursussen, lezingen, publicaties en adviezen.
Van onze hand is intussen verschenen ’t Gruin Buikske van ’t Zittesj, een algemeen aanvaarde spellinggids met veel toegevoegde taalkundige informatie.
Ter bevordering van de positie van onze streektaal is de Stichting al heel wat jaren actief betrokken bij het overleg met culturele- en onderwijsorganisaties op lokaal en provinciaal niveau.
Al die tijd was Frans Walraven, initiatiefnemer van de stichting, voorzitter.
Daarnaast had hij de leiding over de werkgroep Taal en Dialect.
Hij heeft het bestuur laten weten dat hij het voorzitterschap graag zou willen overdragen.
Dat betekent dat er een bestuurlijke herstructurering heeft plaatsgevonden:
Peter Hilkens is de nieuwe voorzitter, Bas van Heel de secretaris en Jos Bonekamp de penningmeester.
Frans Walraven behoudt de leiding over zijn specifieke werkgroep Taal en Dialect.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en spreken de hoop uit dat de samenwerking met u op dezelfde wijze wordt voortgezet.

Met vriendelijke groet,

P. Hilkens, voorzitter
B. van Heel, secretaris

Najaars cursus 2023

Cursus Sittards
           
            Wae zien taal respecteiert, wilt d’r gaer ouch meer van weite…

Al meer dan 25 jaar is ons Limburgs zowel op nationaal als Europees niveau officieel erkend als een eigen taal. Een taal met een grote en rijke verscheidenheid: de dialecten, zoals het Sittards.  
Een dialect  waarover heel wat interessante zaken te vertellen zijn. Wellicht wilt u meer te weten komen over dit uiterst belangrijk aspect van onze Sittardse cultuur…

De gelegenheid wordt u al meer dan 30 jaar geboden om met uw cultuur uitgebreid kennis te maken. Ook nu weer, dit najaar, beginnen we  met een cursus Sittards. U kunt dan inschrijven voor de basiscursus of de vervolgcursus. Het spreken van dialect is geen voorwaarde, maar kan wel een voordeel zijn om optimaal van de cursus te kunnen profiteren.

De gegevens:

* De cursus:
a. de basiscursus, met veel aandacht voor lezen en schrijven in het dialect;
De cursus staat o.l.v. Peter Hilkens
b. de vervolgcursus, met veel aandacht voor het taaleigen van het Sittards;
De cursus staat o.l.v. Frans Walraven

*De cursusavond: donderdag van 19.30 uur tot 21.30 uur;

*Plaats: Trevianum-gebouw (ingang Havikstraat);

*Cursusdata: de cursus omvat 9 donderdag avonden: de eerste cursusavond is op 21 september;
op 17 oktober is er geen cursus (herfst vakantie Trevianum)

*Kosten: € 55.- (inclusief alle lesmateriaal).Dit bedrag kan overgemaakt worden op NL95 RABO 0107 3030 43 t.n.v. Willy Dols Stichting
Graag vermelden : cursus A of cursus B
N.B.: dit bedrag kan ook de eerste cursusavond worden voldaan.

*Aanmelden via voorzitter@willydolsstichting.nl.

RABO CLUBSUPPORT Campagne 2023

Van 4 t/m 26 september kunt u weer stemmen voor deze jaarlijkse campagne, indien u lid bent van de Rabobank.
Bankiert u bij de Rabobank en bent u nog geen lid, dan kunt u zich alsnog aanmelden en mag u ook meteen stemmen.

Lid worden is gratis én heel makkelijk
Meld je aan. Dat kan via de Rabo App of Rabo Online Bankieren.
Krijg meteen toegang. In de Rabo App vind je steeds meer inspiratie en activiteiten voor leden.
Doe mee. Haak aan bij een ledenevent, denk mee over de toekomst van de bank of steun jouw favoriete club of vereniging.
Iedere stem telt en brengt geld op voor onze vereniging. Dus STEM a.u.b.
Van de RABO-Bank krijgt u een berichtje op uw internetrekening of RABO-app. wanneer u weer kunt stemmen.Volg hierbij de duidelijke aanwijzingen op van de RABO-Bank.

U mag in totaal 3 stemmen uitbrengen, waarvan maximum 1 stem op de Willy Dols Stichting en de overige 2 stemmen verdelen onder 2 andere verenigingen naar keuze.
Door uw stem uit te brengen op de Willy Dols Stichting kunnen we mede er voor zorgen dat het Limburgs en Sittards dialect behouden blijft.

Alvast bedankt voor uw stem.

Bestuur Willy Dols Stichting

Cursus najaar 2022

De Willy Dols Stichting hervat cursus Sittards.

Als u gevraagd wordt hoe u Zitterd schrijft met –d- of –t-, wat is dan uw antwoord? En welke verklaring hebt u voor uw keuze? En waarom schrijft u hoogstwaarschijnlijk Zitterd met een –z- en niet met een –s- zoals in het Nederlands?

Deze – en natuurlijk nog heel wat meer typische aspecten – komen ter sprake in onze bekende cursus. Er valt veel, heel veel te vertellen over onze interessante taal, dat Sittards. Voor deze cursus hebt u geen speciale voorkennis nodig: op eenvoudige en duidelijke manier worden de kenmerken besproken.

Maar ook wordt er in deze basiscursus ruimschoots aandacht besteed aan het lezen van dialectteksten. Bovendien maakt u ook kennis met de spelling, de schrijfwijze, van ons dialect en dat geheel volgens de normen van de standaardspelling van de dialecten. In oktober beginnen we met onze najaarscursus, een basiscursus.

Wellicht is uw belangstelling gewekt en wilt u graag meer weten over uw eigen dialect. Over het hoe en wanneer van deze cursus, zie hieronder.

Aantal cursusavonden: 7 (laatste avond: gezellige afsluiting van de cursus)
Cursusavond: donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur
Cursusplaats: Trevianum (Limbrichterveld); ingang Havikstraat
Data cursusavonden: 13 – 20 okt. – 3 – 10 – 17 – 24 nov. en 1 dec.

De cursus wordt gegeven door Frans Walraven en Peter Hilkens.

Aanmelden: secretaris@willydolsstichting.nl
Kosten: € 40,- (inclusief alle cursusmateriaal)
Betaling: door storting op rekeningnummer IBAN NL95RABO0107303043 t.n.v. Willy Dols Stichting o.v.v. cursus 2022 of op de eerste cursus avond.

Bijna 100 jarige bundel met daarin Sittardse woorden, uitdrukkingen en gezegden.

Op 18 maart 2022 vond om 17.00 uur de boekpresentatie van Sittardse spreekwoorden, uitdrukkingen, gezegden en benamingen verzameld door L. van der Heijden en Bertholet plaats bij boekhandel Krings in Sittard. De verzameling door van der Heijden stamt uit de jaren 20 en dit boekje is een herdruk van het toenmalige typoscript. Tijdens deze feestelijke gelegenheid werd het werk ingeleid door Jos Engelen van Vereniging Sittards Verleden en door onze eigen Frans Walraven. Vervolgens werd ”t buikske’ uitgereikt aan Deken Merkx en Wethouder van Cultuur, Andries Houthakkers. Het originele werk is in bewaring gegeven aan erfgoedcentrum de Domijnen. De uitgave is tot stand gekomen door Werkgroep Zitterd, een samenwerking tussen Vereniging Sittards Verleden, Veldeke Sittard en Willy Dols stichting.

Heruitgave van bijna honderd jaar oude bundel over het Sittards dialect blijkt erg populair.
Er zijn nog enkele exemplaren te koop (€ 14,00 per stuk) bij boekhandel Krings in Sittard.
Mocht het werk uitverkocht raken dan volgt er mogelijk een snelle herdruk.

Ein uniek Zittesj Buikske

Onderstaand nooit uitgegeven getypte boekje werd in juni jl. ontdekt. Het is zo uniek dat een werkgroep bestaande uit Piet Deeder, Jos Engelen, Peter Hilkens, Phil Schaeken en Frans Walraven gemeend heeft hiervan een heruitgave te doen verschijnen. Deze zal in een beperkte oplage in de loop van 2022 worden uitgegeven.
Op basis van tal van aanduidingen menen wij dit typoscript, de basis van Sittardse woordenboeken, te mogen dateren tussen 1920 en 1924.
Als u in aanmerking wil komen voor een exemplaar kunt u voor-intekenen op de voorlopige intekenlijst, waarbij u zich nog tot niets verplicht en ook nog niets betaalt. Op basis van de voorlopige intekenlijsten wordt de oplage bepaald en een uiterst schappelijke richtprijs mogelijk geacht, namelijk tussen de €8,- en €13,-.

U kunt uw belangstelling doormailen aan voorzitter@willydolsstichting.nl. 
Als u uw naam en adresgegevens hierbij vermeldt, kunnen we u op de hoogte houden van de vorderingen. U ontvangt dan ook te zijner tijd meer informatie over de definitieve inschrijving, betaling en distributie.

Sittard, december 2021

SITTARDSE SPREEKWOORDEN UITDRUKKINGEN, GEZEGDEN
en BENAMINGEN. Verzameld door L. van der Heijden

Inhoud
I.Het geloofswezen
II.Den mensch, vanaf de wieg tot in het graf, geboorte, jeugd, verkeering, huwelijk, huishouden, familiebetrekkingen, ziekte, sterven. en begraven
III.Het menschelijk lichaam, en zijne eigenschappen en hoedanigheden
IV.De geestelijke eigenschappen en hoedanigheden van den mensch
V.Eten en drinken, spijs en drank
VI.De kleeding
VII.Geld en goed, maatschappelijken stand, handel en nijverheid
VIII.Spel en vermaak
IX.Geluk en leed, voor- en tegenspoed
X.Dieren
XI.Akker- en tuinbedrijf
XII.Het weer en jaargetijde
XIII.Varia
Aanteekeningen

Werkgroep typoscript v.d. Heijden:
Piet Deeder, Jos Engelen, Peter Hilkens, Phil Schaeken, Frans Walraven.

06-12-2021

Asor de leeuw

Ter informatie

In dit boek wordt voor het eerst een serieus onderzoek gedaan naar de bizarre gebeurtenis op Sint-Rosazondag in 1938. Op die dag is namelijk een leeuw uit een kermiscircus tijdens de Hoogmis de overvolle kerk binnengedrongen! Gelukkig zonder ernstige gevolgen. Maar dit lokale gebeuren werd binnen de kortste keren wereldnieuws met hoe langer hoe meer dramatische aspecten.
Het verhaal is in het Sittardse nog altijd algemeen bekend. De auteur gaat nu na al die jaren na wat er werkelijk gebeurd is. Wie was er allemaal bij betrokken? Hoe was de situatie toentertijd? Wat kunnen tijdgetuigen zich nog herinneren?
Al met al een ware ontdekkingstocht met verrassende en onbekende gegevens. Een werkelijk unieke uitgave over een even uniek gebeuren, verlucht met veel originele foto’s.
Op vrijdag, 27 augustus zal tijdens de officiële opening van de Sint-Rosafeesten aandacht aan het boek geschonken worden en ontvangt de wethouder van cultuur een exemplaar.
Op zaterdag, 28 augustus wordt het boek bij boekhandel Krings gepresenteerd. Deken R. Merkx ontvangt dan ook een exemplaar. Deze bijeenkomst begint om 2 uur ’s middags.

F.Walraven

Rabo ClubSupport Campagne

Ook dit jaar start de Rabobank weer een campagne om het verenigings-leven in onze regio te ondersteunen.

Lees het artikel »

“Wits te waat ‘r zaet” lichtvoetig hulpmiddel Sittards dialect

Lees het artikel »

SJRIEFWIEZER
Wilt geer gaer goud Zittesj sjrieve, numt dan
kóntak op mit De Willy Dols Stichting, die
hulp uch mit alle plezeier op waeg.

Gaot nao De Sjriefwiezer es ‘t goud Zittesj mót zeen. De Willy Dols Stichting hulp uch gratis op waeg nao ‘n modern Zittesje sjriefwies.

De Sjriefwiezer!
Es ‘t óm de richtige Zittesje sjpelling geit!
De Willy Dols Stichting
Es ‘t óm taal en teks in ‘t Zittesj geit.......

En womit zouwe veer uch kènne helpe ?
Dènk èns aan 'n teks van :
'n trouwkaart
'n gebäörtekaertje
'n gedachtenisprèntje (dodeprèntje)
'n program(-ma) buikske
'ne breif
'n gedich/ 'n leidje
'n verhaol

Höbt geer vraoge euver 't ein of anger, num dan gerös kóntak mit ós op via de e-mail of bel (046) 4517203
Steuntje
Hulp neudig bie 't sjrieve van 'n songtekst, gedich of sms'je in 't Limburgs? Dees basistips kènt me toepasse op de meiste Limburgse dialekte.

Download hie 't Steuntje es PDF »
Deze website is mede gefinancierd door: