Uitgangspunten van de Stichting

In 1992 verscheen van de hand van de Raad van Europa in Straatsburg het Handvest voor de streektalen of talen van minderheden. In dit Handvest  wordt de visie van Dols c.s. opnieuw verwoord. En het is deze visie die sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw voor Veldeke Limburg het uitgangspunt vormt voor de benadering van de Limburgse dialecten. Op basis van deze moderne visie is het initiatief van Veldeke Limburg het Limburgs te erkennen als streektaal in februari 1997 gehonoreerd. De visie op taal/dialect van de Stichting sluit hier naadloos bij aan: het Sittards is een volwaardig, eigentijds taalsysteem.

Een tweede uitgangspunt is de spelling. In het verlengde van de erkenning van het Limburgs als streektaal heeft de Raod veur ’t Limburgs en Veldeke Limburg een werkgroep in het leven geroepen om tot een nieuwe standaardisatie van de spelling te komen.

Dit nu is de algemeen aanvaarde schrijfwijs voor onze dialecten: Spelling 2003 voor de Limburgse dialecten. Samenvattend kan men de twee peilers van de Stichting als volgt definiëren:

  1. de taalvisie zoals verwoord in het Europees Handvest: een dialect wordt gezien als een volwaardig hedendaags taalsysteem;
  2. de Spelling 2003 van de Limburgse dialecten.

Haar motto luidt dan ook; Wae zien taal respecteiert, cultiveiert die ouch. Dit betekent met andere woorden o.a. dat het schrijven en spellen van het hedendaagse Sittards zeker niet vrijblijvend is; het niveau van verzorging komt in feite overeen met dat van de Standaardtaal.

Leken kunnen met vragen voor advies over dat Sittards taaleigen  terecht bij de Sjriefwiezer bij de Stichting.

Lees verder »

SJRIEFWIEZER
Wilt geer gaer goud Zittesj sjrieve, numt dan
kóntak op mit De Willy Dols Stichting, die
hulp uch mit alle plezeier op waeg.

Gaot nao De Sjriefwiezer es ‘t goud Zittesj mót zeen. De Willy Dols Stichting hulp uch gratis op waeg nao ‘n modern Zittesje sjriefwies.

De Sjriefwiezer!
Es ‘t óm de richtige Zittesje sjpelling geit!
De Willy Dols Stichting
Es ‘t óm taal en teks in ‘t Zittesj geit.......

En womit zouwe veer uch kènne helpe ?
Dènk èns aan 'n teks van :
'n trouwkaart
'n gebäörtekaertje
'n gedachtenisprèntje (dodeprèntje)
'n program(-ma) buikske
'ne breif
'n gedich/ 'n leidje
'n verhaol

Höbt geer vraoge euver 't ein of anger, num dan gerös kóntak mit ós op via de e-mail of bel (046) 4517203
Steuntje
Hulp neudig bie 't sjrieve van 'n songtekst, gedich of sms'je in 't Limburgs? Dees basistips kènt me toepasse op de meiste Limburgse dialekte.

Download hie 't Steuntje es PDF »
Deze website is mede gefinancierd door: