Respecteer dien taal………..(34) Een b met een streepje: ƀ? Een gestreepte b dus??

Een b met een streepje: ƀ? Een gestreepte b dus??
Als u goed kijkt, dan ziet u inderdaad de letter b met een streepje. Ja, dat is de zogenaamde gestreepte b.

Een voor ons onbekend teken. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet bestaan heeft.
Nu, dat is wel het geval: in het (Oud-) Germaans namelijk. Dat mag dan wel het geval geweest zijn, maar wat heeft
dat nou met het Sittards van nu te maken? Och, wellicht meer dan u denkt….
Het probleem zit ‘m namelijk in de uitspraak. Dit teken wordt ongeveer uitgesproken als een combinatie van een brede b en een w. In o.a. het Spaans komt deze combinatie nog voor, maar niet de ƀ. Zo zegt men niet Valencia (met een v dus), maar een vorm van de b en de w/v samen.
In de taalhistorie heeft dit teken met zijn bijzondere uitspraak zich niet kunnen handhaven.
Het heeft zich gesplitst in twee aparte tekens, nl. een b en een v/f. in het Duits gaat de voorkeur uit naar de b,
in het Nederlands naar v/f.
Maar zult u zich terecht afvragen: “Wat heeft dat nu met ons Sittards te maken?”
Laten we de feiten voor zichzelf spreken aan de hand van een aantal voorbeelden.

Wat ons opvalt, is het gegeven dat het Sittards niet aansluit bij het Duits. En dat zou men nu mogen verwachten. Want o.a. Sittard behoorde eeuwenlang tot het hertogdom Gülick/ Jülich. De officiële taal in dit gebied was het (Mittel-) Hochdeutsch, dat vrijwel geen invloed heeft uitgeoefend op onze dialecten. Hoe zou dat gekomen zijn? Blijkbaar was de afstand tussen de officiële taal en de taal van de burgers zo groot dat deze de dialecten niet of nauwelijks heeft kunnen beïnvloeden. We moeten ons hierbij realiseren dat er tussen die “bovenwereld” en het volk weinig contacten waren. Onderwijs was er niet of nauwelijks, een algemene leerplicht bestond niet en media zoals wij die nu kennen, waren eveneens volledig onbekend.
Heeft het Sittards de v/f-vormen dan overgenomen van het Nederlands? Dat lijkt een voor de hand liggende conclusie te zijn. Maar dat is zeker niet het geval. Want in de Middeleeuwen, bijvoorbeeld ten tijde van Henric van Veldeke (±1150 – ±1200) waren de v/f- vormen in onze dialecten een volkomen normaal verschijnsel. En in die tijd bestond er helemaal geen Standaard – Nederlands dat eventueel als norm had kunnen dienen. Het Nederlands dat wij nu kennen, heeft zich heel geleidelijk vanaf de16e eeuw ontwikkeld tot een algemeen aanvaarde taal.
Misschien heeft het bovenstaande taalverschijnsel uw belangstelling gewekt. Nu, de lijst is bij lange na niet compleet! Probeert uzelf eens een aantal voorbeelden te vinden. Een erg interessante bezigheid!
Voor eventuele “vondsten” of vragen kunt u terecht bij: voorzitter@willydolsstichting.nl.

F.W. ; febr. 2020.

Bron : sittard-geleen.nieuws.nl

Lees ook:
SJRIEFWIEZER
Wilt geer gaer goud Zittesj sjrieve, numt dan
kóntak op mit De Willy Dols Stichting, die
hulp uch mit alle plezeier op waeg.

Gaot nao De Sjriefwiezer es ‘t goud Zittesj mót zeen. De Willy Dols Stichting hulp uch gratis op waeg nao ‘n modern Zittesje sjriefwies.

De Sjriefwiezer!
Es ‘t óm de richtige Zittesje sjpelling geit!
De Willy Dols Stichting
Es ‘t óm taal en teks in ‘t Zittesj geit.......

En womit zouwe veer uch kènne helpe ?
Dènk èns aan 'n teks van :
'n trouwkaart
'n gebäörtekaertje
'n gedachtenisprèntje (dodeprèntje)
'n program(-ma) buikske
'ne breif
'n gedich/ 'n leidje
'n verhaol

Höbt geer vraoge euver 't ein of anger, num dan gerös kóntak mit ós op via de e-mail of bel (046) 4517203
Steuntje
Hulp neudig bie 't sjrieve van 'n songtekst, gedich of sms'je in 't Limburgs? Dees basistips kènt me toepasse op de meiste Limburgse dialekte.

Download hie 't Steuntje es PDF »
Deze website is mede gefinancierd door: