Respecteier dien taal 6 (De positie van het Limburgs)

De positie van het Limburgs……

De laatste weken werden we in de beide Limburgse kranten geconfronteerd met artikelen waarvan de auteurs zich nogal laatdunkend uitlaten over onze streektaal.

Terecht heeft Wim Cuypers beide heren overtuigend van repliek gediend.
Wat de beide auteurs blijkbaar niet weten is dat ons Limburgs als taal niet opgesloten is in een “bekrompen” Limburg, maar in feite een veel grotere erkenning als Europees cultureel erfgoed geniet!
Een toelichting lijkt me hier wel op zijn plaats!
De Raad van Europa heeft zich in de jaren ’80 van de vorige eeuw beziggehouden met de vraag wat nu als wezenlijk Europees cultuurelement beschouwd kon worden. Deze overwegingen hebben ertoe geleid dat in 1993 het Europees Handvest voor streektalen of talen van minderheden verscheen. In dit Handvest wordt aangegeven wat de taalkundige en culturele waarde van de streektalen en de standaardtalen voor Europa betekent. Tevens worden er voorwaarden gesteld waaraan streektalen moeten voldoen om als streektaal erkend te kunnen worden.
Een belangrijk uitgangspunt in dit Handvest is het feit dat met name streektalen worden gezien als een wezenlijk aspect van de Europese cultuur. Er dienen, aldus het Handvest, dan ook zodanige maatregelen genomen te worden dat het voortbestaan van deze regionale talen zoveel mogelijk gewaarborgd dient te zijn.
Het is het toenmalige hoofdbestuur van Veldeke Limburg geweest dat het initiatief heeft genomen voor een haalbaarheidsonderzoek om het Limburgs erkend te zien als streektaal volgens het eerder genoemde Handvest. Uit dit onderzoek bleek overtuigend dat het Limburgs ruimschoots voldeed aan de gestelde voorwaarden.
Op grond hiervan heeft de Provincie Limburg, die zich in deze kwestie gesteund wist door alle politieke partijen in de Staten, een verzoek ingediend bij Binnenlandse Zaken (1996) om het Limburgs op nationaal niveau erkend te zien als streektaal.
Begin 1997 liet het ministerie weten dat het de aanvraag positief had beoordeeld: het Limburgs was nu op nationaal niveau erkend als streektaal. Toen het Handvest in 1998 door een meerderheid van Europese staten ondertekend was, werd het Limburgs ook op Europees niveau erkend als streektaal. En dat is het tot op de dag vandaag: een aspect van het Europees culturele erfgoed met een typische eigenheid! En bovendien een volwaardig en eigentijds taalsysteem!!
Een gegeven om met recht trots op te zijn!
Hoe echter is in dezen de situatie in de gemeente Sittard-Geleen???? Daarover graag een volgende keer.

F.W. (15-08-14)

Bron : sittard-geleen.nieuws.nl

Lees ook:
SJRIEFWIEZER
Wilt geer gaer goud Zittesj sjrieve, numt dan
kóntak op mit De Willy Dols Stichting, die
hulp uch mit alle plezeier op waeg.

Gaot nao De Sjriefwiezer es ‘t goud Zittesj mót zeen. De Willy Dols Stichting hulp uch gratis op waeg nao ‘n modern Zittesje sjriefwies.

De Sjriefwiezer!
Es ‘t óm de richtige Zittesje sjpelling geit!
De Willy Dols Stichting
Es ‘t óm taal en teks in ‘t Zittesj geit.......

En womit zouwe veer uch kènne helpe ?
Dènk èns aan 'n teks van :
'n trouwkaart
'n gebäörtekaertje
'n gedachtenisprèntje (dodeprèntje)
'n program(-ma) buikske
'ne breif
'n gedich/ 'n leidje
'n verhaol

Höbt geer vraoge euver 't ein of anger, num dan gerös kóntak mit ós op via de e-mail of bel (046) 4517203
Steuntje
Hulp neudig bie 't sjrieve van 'n songtekst, gedich of sms'je in 't Limburgs? Dees basistips kènt me toepasse op de meiste Limburgse dialekte.

Download hie 't Steuntje es PDF »
Deze website is mede gefinancierd door: