Respecteier dien taal 4 (Van boete aaf : zie euver ós)

Van boete aaf : Zie euver ós

In de regionale kranten verschijnen artikelen met interviews van mensen die hier van elders (vanuit Holland) zijn komen wonen en werken. Zij geven hun visie op “de Limburger” zoals zij die zagen vóórdat ze “emigreerden” naar het zuiden. En die visies blijken niet meer te zijn dan vooroordelen over een bevolkingsgroep die men niet of nauwelijks kende.

Opvallend daarbij is het negatieve imago van de Limburger buiten zijn provinciegrenzen.
Opvattingen die er niet om liegen! Een paar voorbeelden : de Limburger is dom, kleinburgerlijk, conservatief. Zo, dat weten we dan ook weer ! Overigens blijkt dat niet-Limburgers als ze eenmaal hier wonen, hun meningen snel herzien. Maar de vraag blijft toch hoe het mogelijk is dat dit soort hardnekkige vooroordelen blijven bestaan. Nu zijn daar verschillende verklaringen voor die we uiteraard niet in deze rubriek bespreken. Beperken we ons tot de relatie “Hollands” versus dialect.

Veel niet-dialectsprekers zijn van mening dat men de dialectspreker niet serieus kan nemen. Want een dialect is toch “immers” een min of meer weggezakte vorm van de Standaardtaal en derhalve een onderontwikkelde taalvorm. Het is daarom logisch dat een dialectspreker tot de eenvoudigen van geest gerekend moet worden. Deze visie is natuurlijk onzin; toegeven eraan is geen optie temeer omdat het gewoon, zoals gezegd, niet waar is!
Het is en blijft echter tegen dergelijke vooroordelen te vechten!

Het is in de taalkunde al jaren bekend dat de Limburger “trager” spreekt en dat heeft tot gevolg dat hij door met name veel “hollanders” op grond daarvan als minder intelligent wordt beschouwd. Daar komt nog bij dat de “Hollander” zelf over het algemeen directer is, sneller reageer, iemand van een recht-toe-recht-aan cultuur, “veursjneppetiger”. Bovendien is het Hollands-Nederlands dat we zo goed van de televisie, radio, kennen (ook wel polder-Nederlands genoemd) korter, killer. Het maakt namelijk veel minder gebruik van de stem (het is “stemlozer”, zoals dat in de klankleer heet.

De Limburger daarentegen heeft de neiging een wat afhoudende houding aan te nemen, wat vaak als niet positief geduid wordt. Maar eenzelfde houding vinden wij ook in veel andere West-Europese landen waar de directheid (“Ik zeg wat ik denk”) vaak niet op prijs gesteld wordt

En dan is er nog een bijzonder interessant gegeven! Onze dialecten zijn in hun klankleer duidelijk complexer, gebruiken veel meer de stem bij het spreken (ze zijn “stemhebbender”),zegt de vakman. Bovendien spelen andere factoren als stoottoon en sleeptoon (waarover later meer), rekkingen van klinkers en muzikaliteit een zeer belangrijke rol.

Concreet betekent dit dat men die taal door al die factoren iets langzamer uitspreekt. Dat is zo. Maar om nu te beweren dat dat met intelligentie te maken heeft…………………

F.W. (juni 2014)

Bron : sittard-geleen.nieuws.nl

Lees ook:
SJRIEFWIEZER
Wilt geer gaer goud Zittesj sjrieve, numt dan
kóntak op mit De Willy Dols Stichting, die
hulp uch mit alle plezeier op waeg.

Gaot nao De Sjriefwiezer es ‘t goud Zittesj mót zeen. De Willy Dols Stichting hulp uch gratis op waeg nao ‘n modern Zittesje sjriefwies.

De Sjriefwiezer!
Es ‘t óm de richtige Zittesje sjpelling geit!
De Willy Dols Stichting
Es ‘t óm taal en teks in ‘t Zittesj geit.......

En womit zouwe veer uch kènne helpe ?
Dènk èns aan 'n teks van :
'n trouwkaart
'n gebäörtekaertje
'n gedachtenisprèntje (dodeprèntje)
'n program(-ma) buikske
'ne breif
'n gedich/ 'n leidje
'n verhaol

Höbt geer vraoge euver 't ein of anger, num dan gerös kóntak mit ós op via de e-mail of bel (046) 4517203
Steuntje
Hulp neudig bie 't sjrieve van 'n songtekst, gedich of sms'je in 't Limburgs? Dees basistips kènt me toepasse op de meiste Limburgse dialekte.

Download hie 't Steuntje es PDF »
Deze website is mede gefinancierd door: