Activiteiten

Overzicht van de activiteiten van de Willy Dols Stichting.

In 1997 werd het Limburgs op nationaal niveau erkend als streektaal volgens de voorwaarden, vastgelegd in het Europees Handvest voor streektalen of talen van minderheden. Als basis van voor die erkenning geldt dat het Limburgs gezien wordt als een volwaardig en eigentijds taalsysteem, met o.a. een eigen standaardspelling, de Spelling 2003.  Het standpunt over het taalsysteem werd trouwens al eerder verwoord door Willy Dols (1911-1944).
Het is deze visie die de basis vormt van het beleid van de Willy Dols Stichting. Zij echter heeft niet de promotie van het hele Limburgs tot doel, maar slechts één aspect ervan, concreet het dialect van Sittard. De stichting neemt bij haar benadering van het dialect een soort midden-positie in: zij stelt zich tot doel een brug te slaan tussen enerzijds de taalkunde/dialectologie als wetenschap en anderzijds de “native speaker”. Zij zoekt daarmee niet zozeer de verbreding, maar vooral de verdieping van de kennis van het eigen dialect.
Door deze benadering heeft de stichting een bijzondere plaats : haar inzet beperkt zich tot het taalkundig aspect van het eigen dialect. Om op een zo breed mogelijk terrein actief te kunnen zijn zoekt de stichting samenwerking met een breed scala van verenigingen en groeperingen, niet alleen op taalgebied, die onze zienswijze op taal ondersteunen, dan wel behulpzaam kunnen zijn om onze doelstellingen te helpen realiseren.

De activiteiten van de Stichting omvatten :

Het gemeentelijk format over het dialect van Sittard-Geleen (reeds gerealiseerd).
Dit dient echter nog een officiële status te krijgen. We zouden deze officiële presentatie graag willen organiseren met alle verenigingen en stichtingen die zich nauw betrokken weten met het Limburgs;

Het Steuntje, een kort overzicht van de Sittardse klankleer met voorbeelden (reeds gerealiseerd). Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met Provincie Limburg, Raod veur ’t Limburgs en Huis der Kunsten Limburg;

Een enquête over bepaalde klankwetten in het Sittards. De voorbereidingen zijn intussen afgesloten; binnenkort beginnen we met de uitvoering van deze enquête;

Een tweetal cursussen :
een cursus voor beginners, waarin met name veel aandacht besteed wordt aan de spelling en de basisgrammatica van voornamelijk het Sittards dialect;
een vervolgcursus, waarin o.m. ter sprake komen een historisch taaloverzicht, allerlei teksten en verdere uitbreiding van de grammatica.
Beide cursussen omvatten acht lesavonden van elk twee klokuren. Deze cursussen worden georganiseerd met medewerking van Trevianum Scholengroep, Erfgoed-eXtra en het Huis voor de Kunsten Limburg;

” ’t Gruin Buikske van ’t Zittesj”. De bedoeling is een woordenlijst samen te stellen uit het hedendaagse Sittards. Ter sprake komen  o.a. : het genus, de kwestie stoottoon-sleeptoon, de woordsoort en de vervoeging/verbuiging.
De presentatie heeft op 20 november 2015 plaatsgevonden in het gebouw van Trevianum Scholengemeenschap in Sittard.

Een ”Vertaalbureau”. We helpen en adviseren mensen met hun dialectteksten (o.a. geboorte- en overlijdensteksten) en de spelling ervan;

Lezingen voor o.a. logopedisten over de klankleer van het Limburgs;

Korte artikelen over taal in het algemeen en het dialect in het bijzonder, onder de titel Respecteier dien taal. De teksten verschijnen bij het Sittard-Geleen Nieuws, maar zijn uiteraard ook te lezen op de website van de stichting ( www.willydolsstichting.nl );

Verspreiding van berichten en actualiteiten aangaande de Stichting via de website alsmede het onderhoud en het actualiseren hiervan (Deze website is met steun van de Raod veur ’t Limburgs aangepast en geheel gemoderniseerd);

SJRIEFWIEZER
Wilt geer gaer goud Zittesj sjrieve, numt dan
kóntak op mit De Willy Dols Stichting, die
hulp uch mit alle plezeier op waeg.

Gaot nao De Sjriefwiezer es ‘t goud Zittesj mót zeen. De Willy Dols Stichting hulp uch gratis op waeg nao ‘n modern Zittesje sjriefwies.

De Sjriefwiezer!
Es ‘t óm de richtige Zittesje sjpelling geit!
De Willy Dols Stichting
Es ‘t óm taal en teks in ‘t Zittesj geit.......

En womit zouwe veer uch kènne helpe ?
Dènk èns aan 'n teks van :
'n trouwkaart
'n gebäörtekaertje
'n gedachtenisprèntje (dodeprèntje)
'n program(-ma) buikske
'ne breif
'n gedich/ 'n leidje
'n verhaol

Höbt geer vraoge euver 't ein of anger, num dan gerös kóntak mit ós op via de e-mail of bel (046) 4517203
Steuntje
Hulp neudig bie 't sjrieve van 'n songtekst, gedich of sms'je in 't Limburgs? Dees basistips kènt me toepasse op de meiste Limburgse dialekte.

Download hie 't Steuntje es PDF »
Deze website is mede gefinancierd door: