Typische spellingsproblemen 2

Typische spellingsproblemen 2

höbste – höb ste – höbs te – höbs-te?
De vorm höbs te is de juiste, want hij bestaat uit een persoonsvorm + het onderwerp. Ook in het Nederlands worden die niet aan elkaar geschreven. Ook een verbindingsteken is niet gebruikelijk. Wel hoort men vaak se i.p.v. te.
Dus: löps te/löps se; wanjels te/wanjels se; drinks te/drinks se; sjrifs te/sjrifs se.

ei of ij?
De keuze voor de Limburgse dialecten is ei. Men schrijft alleen ij als die ook in het Nederlands voorkomt, zoals in tonijn (naast tonien).
In de gevallen waarin het Nederlands geen ij -klank heeft, maar men hoort wel een
ij -klank in het Sittards, schrijft men ei: veier, veil, knei, deif.

ou of au?
De keuze voor de Limburgse dialecten is ou. Men schrijft alleen au als het woord in het Nederlands en het Limburgs hetzelfde klinkt en met een au geschreven wordt.
In de gevallen waarin het Nederlands geen au -klank heeft, maar men hoort wel een
au -klank in het Sittards, kiest men voor ou: bloum, roupe, gounsdig, vout, ouch.

dat-s te/doe en wie-t geer.
In o.a. het Sittards komt een bijzonder merkwaardige combinatie voor en wel bij doe/te en geer. De spelling ervan wordt nog wel eens als problematisch ervaren.
Vandaar een aantal voorbeelden:

doe/te geer
waat-s te (ook: waat-s se)                  ~   waat geer
wie-s doe/te (ook: wie-s se)                ~   wie-t geer
die-s doe/te ( ook: die-s se)                ~   die-t geer
dat-s doe/te (ook: dat-s se; das se)    ~   dat geer

de klank “korte a + w”
De spelling voor deze combinatie is aw, en niet auw of ow. De vorm aw komt in het Midden-Limburgs, onder andere in het Sittards, veel voor.
Voorbeelden: kaw(d); aw(d), gaw.
N.B.: een vorm als gauw klinkt niet hetzelfde als gaw, maar als de au in paus.

zelf of zellef; mert of merret ?
Tussen bepaalde medeklinkercombinaties hoort men wel een kleine overgangsklank die echter géén volwaardige klinker is. Dat “wriemeltje” nu wordt niet geschreven.
Enkele voorbeelden:
tussen r en m: erm, werm (en niet: errem, werrem);
tussen l en f: èlf, zelf, twelf;
tussen l en k: mèlk, valk,balk;
tussen r en f: körf
tussen r en p: dörp

Lees verder »

SJRIEFWIEZER
Wilt geer gaer goud Zittesj sjrieve, numt dan
kóntak op mit De Willy Dols Stichting, die
hulp uch mit alle plezeier op waeg.

Gaot nao De Sjriefwiezer es ‘t goud Zittesj mót zeen. De Willy Dols Stichting hulp uch gratis op waeg nao ‘n modern Zittesje sjriefwies.

De Sjriefwiezer!
Es ‘t óm de richtige Zittesje sjpelling geit!
De Willy Dols Stichting
Es ‘t óm taal en teks in ‘t Zittesj geit.......

En womit zouwe veer uch kènne helpe ?
Dènk èns aan 'n teks van :
'n trouwkaart
'n gebäörtekaertje
'n gedachtenisprèntje (dodeprèntje)
'n program(-ma) buikske
'ne breif
'n gedich/ 'n leidje
'n verhaol

Höbt geer vraoge euver 't ein of anger, num dan gerös kóntak mit ós op via de e-mail of bel (046) 4517203
Steuntje
Hulp neudig bie 't sjrieve van 'n songtekst, gedich of sms'je in 't Limburgs? Dees basistips kènt me toepasse op de meiste Limburgse dialekte.

Download hie 't Steuntje es PDF »
Deze website is mede gefinancierd door: